تبلیغات
زندگی زیباست ... - باشد و نیست ....

باشد و نیست ....

یكی می پرسد : اندوه تو از چیست ؟
سبب ساز سكوت مبهمت كیست ؟
برایش صادقانه می نویسم : برای آنكه باید باشد و نیست .
[ یکشنبه 19 خرداد 1392 ] [ 08:24 بعد از ظهر ] [ شقایق ]