تبلیغات
زندگی زیباست ... - وسعت دریا ....

وسعت دریا ....

کنار دریا
عاشق باشی
عاشق تر می شوی
و اگر دیوانه
دیوانه تر
...
این خاصیت دریاست
به همه چیز
وسعتی از جنون می بخشد

http://jupiter75.mihanblog.com/[ یکشنبه 19 خرداد 1392 ] [ 09:08 بعد از ظهر ] [ شقایق ]