تبلیغات
زندگی زیباست ... - خط های سفید جاده ...

خط های سفید جاده ...

انقدر راه میروم تا به حرف بیایند

"
خطهای سفید وسط جاده ... "

محال است که جای تو را ندانند
![ یکشنبه 19 خرداد 1392 ] [ 10:32 بعد از ظهر ] [ شقایق ]