تبلیغات
زندگی زیباست ... - در جوابش میگویی لایک ....

در جوابش میگویی لایک ....

گاهی پای کسی میمانی ...

که نه دیدی اش .... نه میشناسی اش ...

فقط حسش کرده ای .... تجمسمش کرده ای ...

پشت هاله ای از نوشته های مجازی روی پیج مجازی اش ...

که هر روز میخوانی و در جوابش میگویی ...

لایک ...


[ یکشنبه 19 خرداد 1392 ] [ 10:33 بعد از ظهر ] [ شقایق ]