تبلیغات
زندگی زیباست ... - ماندن را یادش بده ........

ماندن را یادش بده ........

چنــــد ســـال بعـــد

دخــــتــری از تـــــو

عـــاشــــق پـســـــری از مــن خــــواهــــد شــــد

فقـــط جـــان بچـــه هایمــان

مـــــانــــدن را یــــادَش بـــــده[ دوشنبه 20 خرداد 1392 ] [ 03:43 بعد از ظهر ] [ شقایق ]