تبلیغات
زندگی زیباست ... - خدایا ...

خدایا ...

گفتم: خدایا سوالی دارم؛
گفت: بپرس
پرسیدم: چرا وقتی شادم همه با من میخندند،
ولی،
وقتی ناراحتم کسی با من نمیگرید؟؟!
جواب داد:
شادی را برای جمع کردن دوست، آفریده ام
ولی...
غم را برای انتخاب بهترین دوست...[ چهارشنبه 20 شهریور 1392 ] [ 12:45 بعد از ظهر ] [ شقایق ]